Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm Truyền thông văn hóa 365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm Truyền thông văn hóa 365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Quản lý chung

Quản lý chung

Quản lý danh sách nhân viên, danh sách nhóm - phòng ban, cài đặt phân quyền nhân viên

Xem hướng dẫn

Trang chủ

Trang chủ

Đăng tin, thông báo, sự kiện, hội thảo, tạo bình chọn... trên trang công ty.Xem và bình luận các bài viết, tin đã đăng

Xem hướng dẫn

Truyền thông nội bộ

Truyền thông nội bộ

Đăng tin, thông báo, sự kiện, hội thảo, tạo bình chọn... trong từng nhóm thảo luận.Xem chi tiết các sự kiện sắp diễn ra trong doanh nghiệp.

Xem hướng dẫn

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

Tạo, xem, chỉnh sửa, xóa các giá trị cốt lõi, mục tiêu chiến lược, thông tin công ty, danh sách nhóm phòng ban trong doanh nghiệp

Xem hướng dẫn

Quản trị tri thức

Quản trị tri thức

Thêm, xem, chỉnh sửa tài liệu.Đặt và trao đổi câu hỏi trong nội bộ doanh nghiệp.Trả lời câu hỏi của người khác.

Xem hướng dẫn

Quản lý cuộc họp

Quản lý cuộc họp

Thêm mới, chỉnh sửa, xóa, xem cuộc họp bao gồm cuộc họp trực tuyến, cuộc họp trực tiếp, cuộc họp định kỳ.Video call đối với cuộc họp trực tuyến.

Xem hướng dẫn

Dữ liệu đã xóa

Dữ liệu đã xóa

Khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn các dữ liệu đã xóa từ trước

Xem hướng dẫn


Warning: file_get_contents(https://timviec365.vn/includes/home/footer_new.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/trthongnb/domains/truyenthongnoibo.timviec365.vn/public_html/includes/in_footer.php on line 2